Δημιουργία εφαρμογών - κατασκευών και ενσωμάτωση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η συμμετοχή ομάδων του Συλλόγου σε διαγωνισμούς και εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά και οι εμπειρίες καθενός μας που ασχολείται με τη ρομποτική και αυτοματισμούς ή άλλα καινοτόμα “έξυπνα” συστήματα οδηγεί σε δημιουργία κώδικα, ανάπτυξη τεχνικής επίλυσης προβλήματος ή ακόμα και σε κάποια ιδιαίτερη κατασκευή που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη στους υπόλοιπους συναδέλφους αλλά και στους μαθητές. Για το λόγο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί ένα αποθετήριο που θα περιέχει τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, κατασκευές, τμήματα κώδικα κ.α. όπως αυτά περιγράφονται και από τον οργανισμό ΕΛΛΑΚ. Το αποθετήριο αυτό μπορεί να εμπλουτιστεί και με περιεχόμενο που βρίσκεται στο Internet.


Το ταξίδι των ρομπότ,  από τις τελευταίες δεκαετίες του 20 αιώνα και μετά, στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιστήμης.

Εδώ λοιπόν προσεγγίζουμε βασικές γνώσεις στα ηλεκτρονικά κυκλώματα τους αισθητήρες και τους τρόπους δημιουργίας ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός ρομπότ.