Οι δραστηριότητες αποτελούν σε πρώτη φάση ένα βοηθό προγραμματισμού για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν to micro:bit στην τάξη.

Το Arduino είναι μια δημοφιλής υπολογιστική πλατφόρμα, που βασίζεται σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή, εισόδου και εξόδους (ψηφιακές και αναλογικές). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών με τη χρήση διάφορων αισθητήρων (θερμοκρασίας, πίεσης, φωτός κλπ).

Στην σειρά αυτή των μαθημάτων, θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εισαχθούν στις βασικές αρχές λειτουργίας του arduino, να υλοποιήσουν μικρές εφαρμογές και να αντιληφθούν τις δυνατότητες της πλατφόρμας.