Προγραμματισμός Υπολογιστών 

"Προγραμματισμός Υπολογιστών  Python" για τη Γ τάξη  του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ.


"Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Python' για τη Β τάξη  του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ.