Δραστηριότητες για παιδιά δημοτικού με τη χρήση Scratch ή Wedo 2. Ο Σύλλογος διαθέτει 2 Lego Wedo.

Οι δραστηριότητες θα έχουν δομηθεί σαν μία σειρά τουλάχιστον 10 μαθημάτων που να καλύπτουν βασικές γνώσεις που αφορούν το υλικό και την ανάπτυξη λογισμικού ώστε ο μαθητής να μπορεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. Δημιουργία τεστ αξιολόγησης ανά ενότητα ή ομάδα ενοτήτων και syllabus ώστε να αποτελέσει διαδικτυακό μάθημα για το LMS.

Συμμετοχή με πρότασή και ομάδα μαθητών στον Πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής WRO Hellas.

Διερεύνηση χρήσεων εξομοιωτή για παράλληλη εξάσκηση μαθητών (ακόμα και στο σπίτι).