Δραστηριότητες για προγραμματισμό και δημιουργία αυτοματισμών και ρομπότ με τη χρήση του μικροελεγκτή Arduino. Ανάλογα με τη βαθμίδα (Γυμνάσιο ή Λύκειο, ιδανικά διαφορετική βαθμίδα από εκείνη του Raspberry Pi) μπορεί να χρησιμοποιηθεί Scratch ή C.  Ο Σύλλογος διαθέτει ήδη 2 πλήρη κιτ με αισθητήρες.

Οι δραστηριότητες θα έχουν δομηθεί σαν μία σειρά τουλάχιστον 10 μαθημάτων που να καλύπτουν βασικές γνώσεις που αφορούν το υλικό και την ανάπτυξη λογισμικού ώστε ο μαθητής να μπορεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. Δημιουργία τεστ αξιολόγησης ανά ενότητα ή ομάδα ενοτήτων και syllabus ώστε να αποτελέσει διαδικτυακό μάθημα για το LMS.

Διερεύνηση χρήσεων εξομοιωτή για παράλληλη εξάσκηση μαθητών (ακόμα και στο σπίτι, χωρίς κιτ).


Το Arduino είναι μια δημοφιλής υπολογιστική πλατφόρμα, που βασίζεται σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή, εισόδου και εξόδους (ψηφιακές και αναλογικές). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών με τη χρήση διάφορων αισθητήρων (θερμοκρασίας, πίεσης, φωτός κλπ).

Στην σειρά αυτή των μαθημάτων, θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εισαχθούν στις βασικές αρχές λειτουργίας του arduino, να υλοποιήσουν μικρές εφαρμογές και να αντιληφθούν τις δυνατότητες της πλατφόρμας.