Προσθήκη νέων ενοτήτων-αντικειμένων. Για παράδειγμα, χρήση γυροσκοπίου, ανάλυση ενός απλού αλγορίθμου line follow, περισσότερα παραδείγματα για παράλληλους βρόχους, κατασκευαστικά πρότυπα και άλλα ζητήματα που θα αναλυθούν κατά τις εκπαιδεύσεις.

Δημιουργία demo video. Τα μαθήματα στο LMS πρέπει να εμπλουτιστούν με videos που δείχνουν μία σωστή κατασκευή, αποσαφηνίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης ενός δύσκολου προβλήματος, παρουσιάζουν λεπτά θέματα στον κώδικα που επηρεάζουν τη λειτουργία του ρομπότ.  

Ερωτήσεις αξιολόγησης ανά ενότητα. Στα διαδικτυακά ανοικτά μαθήματα χρειάζονται ερωτήσεις αξιολόγησης για τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του course.

Μετάφραση υλικού στα Αγγλικά  (αφορά τη διάδοση της δράσης μας).

Δημιουργία syllabus (περιεχόμενα ενός μαθήματος στο LMS).